Maluchowanie 2013 ROKIETNICA
11 września o godz. 11.00 zapraszamy do Rokietnickiej Biblioteki na Maluchowanie.